iOS Tutorial : UIWebView and UINavigationController on Xcode

UIWebView

สวัสดีครับ และแล้ว Tutorial ตัวที่ 2 ของผมก็ออกมา หลังจากหยุดเว้นเวรรคหลัง Tutorial ตัวแรกมาพอสมควร วันนี้ผมขอนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งาน UIWebView และ UINavigationController อย่างง่ายมาให้รับชมกันนะครับ

ปกติเราใช้ UIWebView ในการเปิดเว็บไซต์ต่างๆ โดยการส่ง URL ที่ต้องการเปิดไปยัง UIWebView ซึ่งจริงๆแล้ว UIWebView สามารถรับข้อมูลได้ทั้ง URL และ Web Content ขึ้นอยู่กับเราจะส่งอะไรไปครับ

อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ UINavigationController นี่เป็น Class ที่ใช้บ่อยมากในการเขียนโปรแกรมใน iOS เป็นการเปลี่ยนหน้าโดยการ Push ลง Stack และจะมีปุ่ม Back อยู่ด้านบนซ้ายเสมอเพื่อกลับมาหน้าเดิม เมื่อกดปุ่ม Back แล้วจะเป็นการ Pop ออกมาจาก Stack เพื่อคืน Memory ให้กับ iOS

ลองดูวิธีการเขียนโปรแกรมตามคลิป Tutorial น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากครับ

คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ :)