Changing UIStatusBarStyle in iOS 7

UIStatusBarStyle

Status Bar ใน iPhone หรือ iPad คือแถบด้านบนสุดที่มีความสูงเพียง 20 pixels เท่านั้น แต่สามารถแสดงเวลา แบตเตอรี่ และสถานะต่างๆของมือถือได้ ใน iOS 7 เราสามารถแก้ไขได้เพียง 2 แบบเท่านั้น เพราะรูปแบบอื่นๆนั้น  iOS 7 ไม่อนุญาตอีกแล้วครับ

UIStatusBarStyle iOS 6

 

เหลือแค่ UIStatusBarStyleDefault กับ UIStatusBarStyleLightContent เท่านั้นครับ แปลได้ง่ายๆว่า
UIStatusBarStyleDefault – ตัวหนังสือเป็นสีดำ
UIStatusBarStyleLightContent – ตัวหนังสือเป็นสีขาว
จะเลือกใช้ตัวไหน ก็ดูให้เข้ากับพื้นหลังที่เราใช้นะครับ

ตามภาพเลยครับ

UIStatusBarStyle

 

วิธีการเปลี่ยน UIStatusBarStyle ก็ทำตามนี้เลยครับ
1. ให้ไปที่ info.plist แล้วไป Add Row ใส่ UIViewControllerBasedStatusBarAppearance ให้เป็น NO ครับ ไม่ต้องสงสัยหากว่าค่อยๆพิมพ์ UIViewControllerBasedStatusBarAppearance ลงไปแล้วมันไม่ไกด์ตัวที่ถูกต้องมาให้ เชื่อผมว่ามันถูก :) มันจะแปลงให้เราเองตอนพิมพ์เสร็จครับ

UIViewControllerBasedStatusBarAppearance plist

 

2. ใน didFinishLaunchingWithOptions ของ AppDelegate ให้ใส่โค๊ดนี้ลงไปครับ แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับ

[UIApplication sharedApplication].statusBarStyle = UIStatusBarStyleDefault;

แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ :)