Storyboard in Xcode 4

Storyboard ใน Xcode คืออะไร หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอาไว้ทำไม หรือใช้งานได้อย่างไร จริงๆแล้วเป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่ทาง Apple ช่วยให้เราออกแบบ Application ได้ง่ายขึ้นและมีระบบระเบียบที่ดีขึ้น คล้ายเวลาจะสร้างหนังซักเรื่อง ก็ต้องมีการเขียน Storyboard เพื่อเป็น Guideline ก่อนนั่นเอง
More