Custom NSCharacterSet with UniChar

Xcode Logo
สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆมาฝากในการเอา char ที่ไม่ต้องการใน NSString ออกครับ เช่นสมมติว่าเรามีคำว่า <abcd efgh ijkl> หากเราต้องการ output ออกมาให้เป็น abcdefghijkl จะทำยังไงดีครับ บางคนอาจจะบอกว่า ก็ replace สิ  More