Set UITableView Background Color in iOS 7

Set UITableView Background Color in iOS 7

สวัสดีครับ วันนี้มาแบบสั้นๆเกี่ยวกับการใส่ background color ให้กับ UITableView ครับ โดยปกติแล้ว (ก่อน iOS 7) เราก็จะทำกันง่ายๆที่ viewDidLoad หรือแล้วแต่ว่าใครจะไปวางที่ไหนครับ More