Xcode Keyboard Shortcuts

สิ่งหนึ่งที่ programmer ควรจดจำไว้เวลาเขียนโปรแกรม เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คงจะหนีไม่พ้นคำว่า Shortcuts อย่างแน่นอน ไม่ว่าเราจะใช้ Microsoft Visual Studio / EditPlus / eclipse สำหรับครั้งนี้ขอเสนอ Shortcuts สำหรับผู้พัฒนาที่ใช้ Xcode ลองดูจากภาพ แล้วศึกษาดูนะครับ อาจช่วยให้การเขียนโปรแกรมมีความสุขขึ้น ไม่มากก็น้อยล่ะครับ

 

Xcode Shortcuts

Credits : http://cocoasamurai.blogspot.com/2008/02/complete-xcode-keyboard-shortcut-list.html