AFNetworking 2.0 : Request API with Content-Type = text/html

afnetworking-logo

AFNetworking เป็น framework สำหรับ iOS ที่ดีมากๆตัวหนึ่ง เอาไว้ใช้สำหรับการติดต่อกับ API ทั้งหมด หรือการจัดการเกี่ยวกับการใช้ network หรือ internet มีการเก็บ cache ให้เราด้วย ทำให้ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากมากนักในการใช้งาน More