iOS Ad Hoc Deployment with Xcode

Application on Desktop

สวัสดีครับ วันนี้มีบทความมาแบ่งปันครับ เคยไหมที่อยากจะทดสอบ app ที่จะขึ้นไปยัง App Store ก่อนที่จะอัพ ถ้าเกิดทดสอบด้วยวิธีปกติ นั่นจะเป็นการการทดสอบด้วย dev environment ครับ ซึ่งมีบางกรณีที่ dev กับ production มีความแตกต่างกัน เช่นกันทดสอบ Push Notification วิธีที่จะทดสอบ App ตามที่กล่าวมานั้นเรียกว่า Ad Hoc ครับ More