refreshing the project failed. Unable to retrieve folder information from the server.


นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรเจคที่ผูกเข้ากับ IIS เนื่องจากโปรเจคนี้มีโฟลเดอร์ประเภทที่มี “.” อยู่เป็นตัวอักษรแรกในโฟลเดอร์ โดยปกติแล้วจะเกิดจากโปรแกรม tortoisesvn เพราะจะ generate โฟลเดอร์ประเภทนี้มาให้เอง วิธีการแก้ปัญหาคือให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ “.svn” เป็น “_svn” ลองดูดีๆนะครับ เพราะโฟลเดอร์ “.svn” จะ่ซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยๆทั้งหมด ให้ตามไปเปลี่ยนให้หมดครับ :D

หวังว่าข้อมูลนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

Credit :
http://www.codeguru.com/forum/showthread.php?t=281275