Youtube API for Developer

Youtube API Google Code

เมื่อเร็วๆนี้ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเกี่ยวกับ Youtube API จึงได้ลองหาข้อมูลดู ก็พบว่ามีอะไรหลายๆอย่างน่าเอาไปใช้เล่น โดยการเขียนโค๊ดเพื่อไปเรียก Youtube API แล้วได้ข้อมูลต่างๆมา เช่น Single Video Information, Categories Information etc. สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามนี้เลยครับ Youtube API

เขียนไว้กันลืม แต่ถ้ามีประโยชน์กับใคร ก็ยินดีครับ ^ ^