How to Save Rules of the iptables?

2000px-Tux.svg

สวัสดีครับ วันนี้มีเรื่อง iptables มานำเสนอครับ ปกติแล้วเวลาเราต้องการไม่ให้ ip ไหนเข้ามายัง server ของเรา เราก็จะเขียนคำสั่งง่ายๆเข้าไปเพื่อไม่ให้ ip เหล่านั้นเข้ามาได้ อาจจะไม่ให้เข้าทุก port หรือไม่ให้เข้าเฉพาะบาง port ได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดการใช้งานของ port นั้น แต่มีปัญหาอยู่อย่างนึงครับ นั่นก็คือเวลาเรา reboot เครื่องแล้ว คำสั่งต่างๆใน iptables จะหายไป เหมือนกับเราไม่ได้เซฟเอาไว้ครับ More