Access Plesk Database (MSSQL, MySQL, MS Access)

Plesk Control Panel คือเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ server ให้สามารถดูแลได้ง่าย ใช้ได้ง่าย เข้าใจง่าย แต่ถ้ามีบางครั้งที่เราต้องการใช้งาน plesk ในระดับลึกๆ ที่ตัวหน้าเว็บของมันไม่ support หรือบางครั้งต้องเข้าไปแก้ไขในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง เราต้องอาศัยการเข้าถึง Database ของ Plesk

ตอนที่เรา create database หรือ create database user สำหรับ db นั้นๆ เวลาเราเรียกดู ไม่ได้หมายความว่า plesk จะเข้าไปยัง database นั้นๆ เพื่อ view user ทั้งหมดให้กับเรา แต่เป็นการที่ plesk ดึงข้อมูลมาจาก database ของตัวมันเอง ถ้าเกิดเราลบ database ที่ plesk เคย create ให้โดยการ remote เข้าไปลบ จะส่งผลให้ข้อมูลใน plesk กับของจริงไม่ตรงกัน ดังนั้นเราจึงต้องทำการแก้ไข database ของ plesk โดยตรง

ขั้นตอนแรกให้เราทดสอบว่า plesk database เป็นชนิดใด (ส่วนใหญ่เป็น MySQL)
ทำตาม link นี้เลยครับ ขั้นตอนการตรวจสอบว่า plesk ใช้ database ชนิดใด

ผมขออนุญาตเจาะลึกแค่ database MySQL เท่านั้นนะครับ เพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรง
(ในที่นี้เป็น windows server 2003)
1. เปิด command prompt ขึ้นมา (start -> run -> cmd)
2. เข้าไปยัง path ของ plesk MySQL ดังนี้

1
2
cd %plesk_dir%\Databases\MySQL\bin
cd %plesk_dir%\MySQL\bin

คิดว่า path ของ database น่าจะเป็นอันใดก็อันหนึ่งจาก 2 บรรทัดนี้ ให้พิมพ์แล้วกด enter เลยครับ
3. พิมพ์คำสั่งนี้ลงไปเพื่อ access เข้า database

1
mysql -P8306 -uadmin -p<plesk_admin_password> psa

-uadmin หมายความว่า username ของ plesk คือ admin
-p หมายความว่า plesk_admin_password ก็ต้องเป็น password ของ admin
psa คือชื่อของ plesk database
ดังนั้นถ้า username : admin แล้ว password : aspgodadmin
ก็ควรจะพิมพ์ดังนี้

1
mysql -P8306 -uadmin -paspgodadmin psa

โดยที่เครื่องหมาย < และ > ที่ครอบ plesk_admin_password ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลย
4. เมื่อ login สำเร็จ ตอนนี้จะเป็นหน้าจอสำหรับใส่คำสั่ง sql ลงไป ให้เข้าเว็บ pleskhacker เพื่อดูว่า plesk database มี table อะไรบ้าง สามารถ query มาดูโครงสร้างเพื่อจัดการกับข้อมูลต่างๆได้

Access Plesk Database

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ