API

Using JSON with Google Data APIs

สำหรับบางคนที่ต้องการเขียนโปรแกรมไปเรียกใช้ API ของ Google หรือ Youtube ก็ตาม สามารถเรียกข้อมูลมาเป็น XML หรือ JSON ก็ได้
ตัวอย่างข้อมูล Link ที่ใช้เรียก API เช่น

https://gdata.youtube.com/feeds/api/users/dreamusic/uploads

ให้เราใส่ query string ตามหลังไป ?alt= โดยพารามิเตอร์ก็จะมี atom, rss, json, json-in-script, and jsonc. ในที่นี้ให้ใช้ json

https://gdata.youtube.com/feeds/api/users/dreamusic/uploads?alt=json

ก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็น json แต่สำหรับใครที่เรียกใช้งาน API นี้ด้วย Javascript ก็จะติดปัญหา Cross Domain ให้แก้ด้วยการใส่เป็น json-in-script

https://gdata.youtube.com/feeds/api/users/dreamusic/uploads?alt=json-in-script

สามารถดูตัวอย่างโค๊ดที่เรียกใช้งานได้ตามนี้ครับ http://code.google.com/apis/gdata/docs/json.html

Get Youtube Videos uploaded by a specific user

user uploaded youtube api

มาว่ากันด้วยเรื่องของ Youtube API กันต่อ มาคราวนี้เป็นการเรียกดูว่า user คนนี้ได้เคย upload วีดีโออะไรไว้บ้าง เช่น เราอยากจะรู้ว่า user ที่ชื่อว่า dreamusic เคย upload อะไรไว้ ก็สามารถ feed ข้อมูลได้จาก

https://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username/uploads

ให้เปลี่ยน username เป็นชื่อ user ที่เราต้องการ

https://gdata.youtube.com/feeds/api/users/dreamusic/uploads

แล้วก็เขียนโปรแกรมเข้าไปอ่าน xml ได้ตามสะดวก

 

Retrieve Single Youtube Video Information

Youtube API from Facebook wall

ต่อเนื่องมาจากการใช้งาน Youtube API นี่เป็นวิธีการในดึงข้อมูลของ Youtube Video มาใช้งาน เช่น title, description, thumbnail etc. คล้ายๆกับการเอา link ดูวีดีโอของ youtube ไป comment ใน facebook

ให้ลองเรียก url นี้ดูครับ

https://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/videoid?v=2

โดยเปลี่ยน videoid เป็น _sMoVgdplPc (youtube video id)

https://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/_sMoVgdplPc?v=2

ถ้าเปิดด้วย firefox จะเห็นได้ชัดกว่านะครับ จะเป็น xml มีรายละเอียดของ video นั้นๆครบครับ เอาไปใช้งานได้ตามแต่ใจต้องการเลย

 

Youtube API for Developer

Youtube API Google Code

เมื่อเร็วๆนี้ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเกี่ยวกับ Youtube API จึงได้ลองหาข้อมูลดู ก็พบว่ามีอะไรหลายๆอย่างน่าเอาไปใช้เล่น โดยการเขียนโค๊ดเพื่อไปเรียก Youtube API แล้วได้ข้อมูลต่างๆมา เช่น Single Video Information, Categories Information etc. สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามนี้เลยครับ Youtube API

เขียนไว้กันลืม แต่ถ้ามีประโยชน์กับใคร ก็ยินดีครับ ^ ^